Skip to main content
Kantstein

Kantstein gir sikre og klare skillelinjer i hager og gårdsplasser.

Som skille mellom gårdsplass og plen/plantefelt hindrer den jord og gras i å komme ut på grusdekket eller belegningssteinen. Den virker også ofte som støtte for belegningsstein, ettersom kantsteinen støpes fast under bakkenivå.

Det alle meste av kantstein vi bruker er laget av granitt, men det finnes også alternativer blant annet av betong.

Kantstein