Skip to main content
Brostein

Et fast dekke gir en varig og innbydende uteplass eller gårdsplass, og med litt enkelt vedlikehold holder også dekket seg pent i flere tiår.

Begrepene brostein og belegningsstein går ofte litt i hverandre for folk, men når det er snakk om brostein er det helst større og mindre gatestein av granitt som menes.

I dag skilles det i hovedsak på smågatestein (ca 10x10x10 cm), og storgatestein (ca 14x20x14 cm). Dette er hovedtypene, men det finnes store variasjoner også rundt hver av disse. Ikke minst varierer farge og tekstur på de ulike steintypene, både ettersom hvor steinen er tatt ut av fjellet, og ikke minst med hvilke metoder den er tilpasset og behandlet.

Når det er snakk om belegningsstein er det i hovedsak formstøpte betongstein som menes. Her finnes det en rekke typer og formater. Ettersom belegningssteinen er formstøpt er den enklere og raskere å legge enn brostein, og dette blir derfor et billigere alternativ.

Vi leverer og utfører alle typer og varianter av både brostein og belegningsstein.