Skip to main content
Skiferheller

Skifer er et godt og varig valg for uteplassen. Vi har mye skifer i Norge, og farge og tekstur varierer ettersom hvor i landet steinen kommer fra.

Også leggemønster og leggemetoden for skiferplasser kan varieres.

Leggemetode skiller i hovedsak mellom skifer limt på støpt dekke, og skifer lagt i løsmasser. Ved liming på støpt dekke støpes det først et betonggulv som skiferen limes til. Fugene fylles med betong, slik at uteplassen blir helt “tett” og jevn. Ved legging i løsmasser legges skiferen på pukk eller singel, og fugene fylles med finsingel eller steinmel.

Når det gjelder mønster skilles det gjerne på bruddskifer eller rektangulære/kvadratiske heller. Bruddskifer tilpasses i polygonmønster med enten rette eller buede fuger, enten ved hjelp av skjæring eller hogging. Rektangulære og kvadratiske heller leveres gjerne ferdig tilpasset i faste bredder. Her kan det være fint å variere med ulike bredder, slik at man for eksempel har både 20, 30 og 40 cm bredder. Dette skaper mer liv i plassen.