Skip to main content
Gressplen

En tett, grønn, frisk plen er et fint og kjærkomment element i de fleste hager. For å få en slik plen kreves det at den både anlegges og vedlikeholdes riktig.

Plenen kan etableres enten ved såing eller ved å bruke ferdigplen på rull.
Ved såing bruker plenen fort et års tid på å etablere seg skikkelig og bli klar til bruk.
Ferdigplen kan med riktig stell tas i bruk allerede etter en måneds tid.
For begge typer plenetablering kreves det et underlag av tilstrekkelig mengde og riktig type jord, og for et jevnt og fint resultat må underlaget planeres nøye.

Når plenen er etablert er det riktig klipping, samt riktig mengde vann, kalk og gjødsel som holder den fin. Disse oppgavene står vår grøntavdeling klare til å ta seg av.