Plenklipping

En velstelt plen krever riktig klipping, både når det gjelder metode og hyppighet.

Vår grøntavdeling har både kunnskap og utstyr til å påta seg store og små plenklippingsoppdrag.

Vi utfører også klipping av eng eller opprydding i kratt ved hjelp av ryddesag.

Plenklipping
Vår visjon
Vår forretningsidé er å være en totaltilbyder innen utomhusanlegg, og en foretrukket samarbeidspartner for våre kunder.
Kontaktinfo