Skip to main content

Utskiftning av støttemur

Her sto det tidligere en leca-mur som med tiden hadde begynt å helle utover, og dermed var det på tiden med en oppgradering.

Den gamle muren ble revet ned, og ny mur av Asak Mini Exclusive-blokker ble etablert. Ei eldre trapp av leca og betongheller ble erstattet med trinn av massiv granitt.

Inn mot gårdsplassen måtte noe asfalt fjernes for å kunne gjøre grunnarbeid for ny mur. Asfaltering inn mot ny mur ble utført av MS Asfalt AS.

Etter at vi var ferdige med jobben skulle huseierne selv plante hekk innenfor muren.