Skip to main content

Trinnfri adkomst til inngangsdøren

Huseierne ønsket å ruste opp adkomsten til inngangsdøra si, som tidligere har bestått av en kombinasjon av sti og trapper. Vi bygde en trinnfri adkomst, med varmekabler under skiferen som beredskap for de mest isete vinterne.

Stien består av kanter av storgatestein (granitt), som er satt i betong. Kanten på den siste delen inn mot inngangsdøra består av granittkantstein, ettersom det her ble en større høydeforskjell mot eksisterende skiferplass. Til høyre for inngangsdøra har huseierne senere fått laget en platting i tre.

Dekket i stien er bruddheller av Oppdal-skifer, som er hogd i fugene og mot kanten. Alle skiferhellene ble tilpasset først, deretter ble de løftet av slik at elektrikeren kunne legge varmekabel-nett, og deretter ble hellene lagt på plass igjen i riktig høyde.

På den ene siden har stien en håndløper i smijern, levert av Brødrene Woll. Inn mot hekken står det lys-stolper som lyser opp stien på mørke kvelder. Alt elektro-arbeid er utført av Elektroidé AS.

Ettersom stien har fall rett mot inngangsdøra etablerte vi ei drensrenne på tvers et stykke før døra. På den måten blir vannet ledet bort via et rør i god tid før det treffer huset.

Muren i framkant av plantefeltet er en såkalt råkopp-mur, laget av murstein av Oppdalskifer.