Holterveien 4 G Drøbak +47 476 11 200

Privathager

Privatavdelingen utfører større og mindre nyanleggsoppdrag i private hager og gårdsplasser.

Privatavdelingen utfører større og mindre nyanleggsoppdrag i private hager og gårdsplasser. For begge disse avdelingene omfatter prosjektene som regel både arbeid med den «grå» delen av faget, for eksempel kanter, murer og belegg av stein, men også den «grønne» delen, med blant annet plen og planter.