Skip to main content

Gårdsplass med store heller

Gårdsplass belagt med 10 centimeter tykke gangbaneheller fra Asak. Hellene har dimensjon 60 x 90 centimeter.

Som kant mot naboeiendom er det satt stor kantstein av kinesisk granitt. Kantsteinen er 20 cm tykk.

Det er satt drensrenne med støpejernsrist for å fange opp overvann fra gårdsplassen.