Skip to main content

Buet trapp til hyttedøra

På dette hytte-prosjektet hadde kunden fått inspirasjon fra en hagedesigner, som hadde foreslått ei utstukket og buet trapp opp mot hyttas inngangsparti.

Trappetrinnene er av massiv granitt, og reposene har topplag av finsingel 8-11 fra Franzefoss pukkverk på Vinterbro.

Ved inngangspartiet er det anlagt en liten frokostplass med store bruddheller av Oppdal-skifer. Skiferen er hogd i buemønster og lagt i løsmasser.

I bunnen av trappa er det laget en kant av stein funnet under graving på tomta, og mellom nedre del av trappa og fjellet er det fylt med elvestein/kulestein.